SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI   Tel . +48 601 257 375  /  utaw.komunalne@wp.pl 

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
  • PRZEMYSŁOWEJ
  • SANITARNEJ
  • DESZCZOWEJ
  • CZYSZCZENIE POD KAMEROWANIE (INSPEKCJA TV)

 

Prace wykonujemy przy użyciu
specjalistycznych samochodów
ciśnieniowego czyszczenia kanałów typu WUKO.

 

 

1mapa

auto1

 

{AG}1{/AG}

 

Wywóz nieczystości płynnych
  • OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
  • PŁUCZKI

 MAPA2

auto2

 

{AG}3{/AG}

 

ODBIÓR, TRANSPORT ODPADÓW
  • BUDOWLANE (ZMIESZANE, GRUZ)
  • KOMUNALNE (WIELKOGABARYTOWE)
  • PRZEMYSŁOWE

 MAPA1

auto1

 

{AG}4{/AG}

   

 

Czyszczenie OSADNIKÓW, SEPARATORÓW, PRZEPOMPOWNI
 3mapa

auto1

 

{AG}2{/AG}